Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en maak discipelen’
Handleiding 4: Gevorderd discipelschap – deel 2.

Inleiding tot handleiding 4

Inhoud van handleiding 4

Les 37. Onderricht: Vrucht dragen. De ontdekkingsgroep

Les 38. Bijbelstudie: Geld in de wereld. 1 Timoteüs 6:3-19

Les 39. Onderricht: Christelijk karakter. Vergevensgezindheid

Les 40. Bijbelstudie: Verzoekingen in de wereld. Matteüs 4:1-11

Les 41. Onderricht: Relaties. De relatie tot kinderen en ouders

Les 42. Bijbelstudie: Geestelijke strijd in de wereld. Efeziërs 6:10-20

Les 43. Onderricht: Heerschappij. Gods leiding zoeken

Les 44. Bijbelstudie: Lijden in de wereld. 1 Petrus 2:11-25

Les 45. Onderricht: Heilige Geest. Doop en vervulling met de Heilige Geest

Les 46. Bijbelstudie: De vrucht van de Geest in de wereld. Galaten 5:13-26

Les 47. Onderricht: Leiderschap. Kenmerken van een christenleider

Les 48. Bijbelstudie: Leiderschap van de gemeente in de wereld doorgeven. Hand. 20:17-38

Supplement 16. Geven. De Wet in het Oude Testament en het geven van tienden

Supplement 17. Christelijk karakter. Boosheid en zelfbeheersing

Supplement 18. Heerschappij. Misvattingen m.b.t. de leiding van God zoeken

Supplement 19. Leiderschap. Ontwikkeling van leiderschap in de Kerkgeschiedenis

Supplement 20. Leiderschap. Diaken in het Nieuwe Testament