Discipleship training On The Air, ook bekend als DOTA,
dat is een cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

Nederlandse DOTA discipelschapscursus

Wil je groeien als volgeling en leerling van Jezus Christus?
Wil je anderen helpen om te groeien als gelovigen?

Bestudeer dan de Handleidingen voor groepsleiders en pas het geleerde toe! Een “discipel” is een volgeling van Jezus Christus die leert terwijl hij volgt.

Jezus maakte discipelen. Hij zei, “Kom en zie!” en “Volg Mij!” (Johannes 1:39,43). En mensen kwamen overal vandaan om te zien wie Hij was, te horen wat Hij zei en te ontdekken waarvoor Hij zijn leven inzette. Mensen volgen Hem in alle landen van de wereld, omdat Hij levens verandert. Hij heeft ook onze levens veranderd!

Later koos Jezus biddend twaalf mannen om hen tot discipelen van Hem te maken en hen toe te rusten voor zijn bediening. Hij vroeg deze groeiende discipelen “met Hem” te blijven, naar zijn woorden te luisteren, zijn leven te observeren en zijn voorbeeld in leven en bediening na te volgen (Markus 3:13-15).

Na ongeveer twee jaar gaf Jezus hen een taak, “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matteüs 28:18-20). En zij gingen en maakten mensen tot discipelen van Jezus Christus in Jeruzalem en steeds verder weg. (Handelingen 1:8). Deze discipelen maakten op hun beurt anderen tot discipelen tot in de verste uithoeken van de aarde. Zij gaven door wat zij zelf geleerd hadden (2 Timoteüs 2:2). Discipelen van Jezus Christus maken nieuwe discipelen op alle plaatsen in de wereld.

De apostel Paulus leerde dat Jezus Christus bepaalde christenen een taak geeft

“om de heiligen (christenen) toe te rusten voor het werk in zijn dienst.
Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd” (Efeziërs 4:11-16).

Het doel van de 12 handleidingen op deze website is om een groepsleider te helpen andere christenen toe te rusten om discipelen van Jezus Christus te worden. Een “discipel” is een volwassen en functionerende christen.

Zie verder de Inleiding bij handleiding 1 (pdf).

Ons gebed is dat de Heer het aantal mensen, die discipelen van Jezus Christus worden, sterk zal doen toenemen (Handelingen 6:7). Mag de Heer verheerlijkt worden! Want “alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:36).

Onderdeel van deze cursus zijn inleidingen op bijbelboeken. De verzamelde inleidingen staan ook op Betacursus, merendeels in het Engels. Wel vind je daar Nederlandstalige commentaren op het evangelie volgens Johannes en op het boek Openbaring.

De Deltacursus bevat een discipelschapscursus rond 50 thema’s. Die cursus volgt Gods handelen en zijn woorden van Genesis tot Openbaring, en is ook in het Engels beschikbaar.

Over DOTA

De naam DOTA ontstond in 1993 toen de cursus hoofdzakelijk uitgezonden werd als “Discipleship training On The Air”, een serie radio uitzendingen en trainingsseminars in China). Eerste uitgave in het Nederlands in 2013. Tweede herziene uitgave in 2016.

Auteursrecht

Op de handleidingen rust auteursrecht. Zij mogen alleen gekopieerd worden voor trainingsdoeleinden. Zij mogen niet verkocht worden. Zij mogen ook niet gewijzigd of vertaald worden in andere talen zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.